Reglement Toerboekjes

 • Via de toerboekjes bewijst het lid op het einde van het motorseizoen of hij "actief lid" was, en wordt hij opgenomen in het jaarlijkse eindklassement van de club.
 • Het toerboekje is NIET verplicht, doch wanneer het niet wordt binnengebracht op het einde van het seizoen, wordt het betrokken lid het komende jaar niet aanzien als actief lid! Dit impliceert dat hij het daarop volgende jaar verzaakt aan ALLE MTM-voordelen hierna vermeld : Korting clubweekend, kortingen allerhande bij clubuitstappen, verkrijgen van drankbonnen bij clubactiviteiten (met uitzondering van de Nieuwjaarsreceptie)
 • Deze beperking blijft gelden ook al voldoet het betrokken lid, in dat volgend jaar, ondertussen aan de voorwaarden om als actief lid te worden beschouws. Hij wordt pas terug als actief lid beschouwd wanneer hij op het einde van dat jaar zijn toerboekje binnen brengt en aan de voorwaarden in dit reglement voldoet.
 • Nieuwe leden worden aanzien als niet-actief lid, doch kunnen WEL actief worden in de loop van hun eerste seizoen bij de club! Dit van zodra ze via hun toerboekje kunnen bewijzen dat ze aan de gestelde voorwaarden voldoen.
 • Het toerboekje wordt zowel gebruikt door piloten als duo's
 • In het toerboekje worden alle gereden ritten afgestempeld, alsook wanneer men medewerker was, of bij deelneming of organisatie van clubuitstappen.
 • Het lid is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen boekje en vertoont het zelf aan de verantwoordelijken (inschrijving treffen of bestuursleden MTM bij eigen organisaties) voor afstempeling.
 • Indien het toerboekje wordt verloren, start men met een nieuwe lei wat de gereden ritten betreft! Deelname of organisatie aan clubactiviteiten zullen wel terug in het nieuwe boekje worden geplaatst.
 • Buiten het inschrijven bij treffens zijn enkel bestuursleden MTM gemachtigd om het toerboekje af te stempelen - of iemand door het aangeduid!
 • Je wordt beschouwd als actief lid wanneer je minimum 16 punten in je boekje hebt.
  Deelname aan een rit levert 2 punten op, evenals het feit van medewerker te zijn aan één van onze activiteiten. Een combinatie van deze voorwaarden is tevens geldig!
 • Met de binnengebrachte toerboekjes wordt een klassement opgesteld waarmee de eerste 10 leden een prijs behalen.
 • Reglementering eindklassement :
  • Wordt berekend over het ganse kalenderjaar
  • Het boekje dient correct ingevuld en afgestempeld te zijn
  • Puntenverdeling : 4 punten ( organiseren clubactiviteit in overleg met het bestuur), 2 punten (uitgereden rondrit, deelname clubuitstap, deelname rondritten MTM-WE, per dag dat je medewerker bent aan een clubactiviteit), 1 punt (inschrijving rondrit zonder deze te rijden)
  • Deze puntentelling wordt voor zowel duo's als piloten gehanteerd
  • De rangschikking wordt opgesteld door optelling van de behaalde punten. De clubkampioen is diegene die het hoogst aantal punten heeft behaald door het rijden van ritten/organiseren van ritten. Bij gelijke stand telt het aantal punten als medewerker.
  • Bij onregelmatigheden kan het bestuur de beslissing nemen om het betrokken lid meteen te schorsen!